اخبار

برگزاری کلاسهای آموزش قوانین و مقررات تامین اجتماعی

آموزش قوانین و مقررات تامین اجتماعی

برای اینکه از سر فصلهای قوانین و مقررات تامین اجتماعی آگاه باشید، بهتر است در این دوره شرکت کنید:

موضوع: بازرسی)حسابرسی( از دفاتر قانونی شرکتها

 دانستنیهای تامین اجتماعی
 تشریح قوانین مرتبط با حسابرسی بیمهای)ماده 47 -ماده 38 )
 بخشنامه “تنقیح و تلخیص بخشنامه ) 11 ( جدید درآمد و ملحقات آن ”
 الویت بندی بازرسی از دفاتر قانونی
 تشریح کاربرگهای یک – دو و سه حسابرسی
 آنالیز جداول بخشنامههای 11
 تشریح بخشنامه 12
 تنظیم لایحه دفاعیه و شرکت در هیاتهای بودی و تجدید نظر تامین اجتماعی و دیوان
عدالت اداری
 نکات کلیدی
موضوع: قراردادهای پیمانکاری
 دانستنیهای تامین اجتماعی
 تشریح قوانین مرتبط با پیمانکاران)ماده 38 -و ماده 41 )
 بخشنامه “تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعه کاران ”
 قراردادهای غیر مشمول کسر حق بیمه
 تنظیم لایحه دفاعیه و شرکت در هیاتهای بودی و تجدید نظر تامین اجتماعی و دیوان
عدالت اداری
 اخذ مفاصا حساب پیمانکاری
 نکات کلیدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *