کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی

کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی

کمک هزینه ازدواج  تامین اجتماعی جزو یکی از تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی میباشد که با توجه به اخبار نادرست از چگونگی دریافت این هدیه  ازدواج در فضای مجازی جهت آشنایی هر چه بیشتر مخاطبان ما و بیمه شدگان تامین اجتماعی شرایط و مدارک لازم جهت بهره مندی از این تعهد کوتاه مدت به شرح ذیل ارائه میگردد .

کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی

کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی

قابل توجه بیمه شدگان محترم سازمان تامین اجتماعی :

هدیه  بلاعوض ازدواج مریوط به زوجینی که صرفا در دوره زمانی خاصی عقد دائم نموده اند نمی باشد و به کلیه بیمه شدگانی که شرایط دریافت این کمک هزینه یا هدیه را دارند تعلق می گیرد 

کمک هزینه ازدواج ازدواج یکی از تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی بوده که با هدف ترغیب بیمه شدگان به ازدواج پرداخت میگردد .کمک هزینه ازدواج که از سوی سازمان تامین اجنماعی به بیمه شدگان واجد شرایط پرداخت میگردد هدیه و شادباشی است که تامین اجنماعی به بیمه شدگانی که تشکیل خانواده جدید میدهند میپردازد .

این کمک هزینه به بیمه شدگانی که برای اولین بار ازدواج می کنند پرداخت میشود و مبلغ آن حدودا معادل با یک ماه متوسط دستمزد بیمه شده میباشد که مزد یا متوسط دسنمزد هر بیمه شده از تقسیم مجموع حقوق دریافت شده در دو سال قبل از ازدواج که بر مبنای آن از وی حق بیمه کسر شده بر عدد 24 بدست میاید .

سوالات رایج در این خصوص 

برای دریافت کمک هزینه ازدواج آیا مدت خدمت سربازی هم به حساب می آید ؟

خیر طبق بند 2 ماده 85 قانون تامین اجتماعی بیمه شده بایستی ظرف 5 سال قبل از ازدواج حداقل حق بیمه  720 روز کار را به سازمان پرداخت کرده باشد تا مشمول استفاده از این هدیه گردد و سابفه سربازی ملاک محاسیه این دوره نمی باشد .

فردی که در زمان ازدواج اول شرایط لازم برای دریافت کمک هزینه ازدواج را نداشته آیا برای ازدواج دوم خود میتواند از این کمک هزینه استفاده نماید ؟

خیر . کمک هزینه ازدواج فقط به ازدواج اول تعلق میگیرد .

نکته :

دریافت این هدیه توسط بیمه شدگانی که دارای شرایط فوق الذکر هستند محدود به دوره زمانی خاص نبوده و کلیه بیمه شدگانی که شرایط مذکور را دارند میتوانند از این تعهد کوتاه مدت استفاده نمایند با این نکته که بیمه شدگانی که در سالهای گذشته عقد دائم نموده اند و سایر شرایط را دارا میباشند مبلغ دریافتی آنها برابر با مجموع میانگین دستمزد همان سال عقد آنها محاسبه میگردد .

کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی

کمک هزینه ازدواج تامین اجتماعی

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید