اخبار

نحوه بازنشستگی

نحوه بازنشستگی
مقرری بگیر بیمه بیکاری :
هرگاه مقرری بگیر بیمه بیکاری در حین دریافت مقرری بیکاری شرایط ذیل را حاصل نماید حکم بیمه بیکاری وی حذف و حکم بازنشستگی بدون نیاز به درخواست بازنشستگی صادر می گردد.
شرایط عبارتند از :

مقرری بگیر بیمه بیکاری مرد
با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه
یا ۶۰ سال سن و بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه
مقرری بگیر بیمه بیکاری زن
با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه
یا ۵۵ سال سن و بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه
نکته :
زنان کارگر در حین دریافت بیمه بیکاری با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با ارائه درخواست بازنشستگی میتوانند از مزایای مستمری بازنشستگی
بهره مند گردند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *