گروه مشاوران بیمه تامين اجتماعي

 ارائه دهنده خدمات مشاوره بیمه تامین اجتماعی

مركز مشاوره تامين اجتماعي-خدمات مشاوره حسابرسی بیمه ای

مركز مشاوره تامين اجتماعي-خدمات مشاوره حسابرسی بیمه ای

مركز مشاوره تامين اجتماعي وخدمات حسابرسی با سابقه ای درخشان ارائه دهنده مشاوره بیمه تامین اجتماعی  حسابرسی بیمه ای’به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي می باشد . بخشی از خدمات مركز مشاوره تامين اجتماعي به کارفرمایان و پیمانکاران به شرح زير می باشد :
۱- كنترل نحوه محاسبات بدهي ها و اوراق مطالباتي كه توسطط شعب سازمان تأمين اجتماعي برای كارفرمايان ارسال مي گردد .
۲- انجام وظيفه به عنوان وكيل كارفرما در هيئت هاي تشخيصص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي اعم از بدوي و تجديدنظر و تهيه لايحه دفاعيه و حضور در جلسات مربوطه .
۳- بررسی پيمانها ، قرادادها و تفاهم نامه هاي پيمانكاري و ارائهه مشاوره بيمه اي قبل و بعد از عقد قرارداد ها و پيگيري تا حصول نتيجه مطلوب و قانوني . ( با محوریت بیمه سازمان تامین اجتماعی )
۴- پي گيري پرونده هاي سازمان تامين اجتماعي در ديوان عدالت اداري در مواردي كه رسيدگي صورت گرفته درر هيئت هاي تشخيص مطالبات سازمان تأمين اجتماعي که مورد رضايت كارفرما قرار نگرفته باشد .
۵- پي گيري و اخذ مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعی در رابطه با انواع قراردادها
۶- ارائه خدمات مشاوره در زمينه حسابرسی بیمه ای و بازرسي از دفاتر قانوني .
۷- راهنمايي و آموزش كارفرمايان و پيمانكاران جهت تنظيم صحيح ليست هاي بيمه و درج صحيح مربوط به مبالغغ مشمول بيمه در ليستها و ساير مسائل مرتبط با سازمان تأمين اجتماعي كه به نحوي به پرداختهاي بيمه اي مربوط مي شود .
۸- ارائه مشاوره درخصوص ساير امور مربوط به بيمه شدگان و كارفرمايان در زمينه تأمين اجتماعي .
۹۹- ارائه خدمات مشاوره بیمه تامین اجتماعی در تمامی زمینه های دیگر مرتبط با تامین اجتماعی

مركز مشاوره تامين اجتماعي-خدمات مشاوره حسابرسی بیمه ای

مركز مشاوره تامين اجتماعي-خدمات مشاوره حسابرسی بیمه ای


خدمات مشاوره حسابرسی بیمه ای

مركز مشاوره تامين اجتماعي به صورت كاملا حرفه اي و در چهارچوب قوانين و مقررات موضوعه  اقدام به ارائه مشاوره به شركتها در زمينه حسابرسي بيمه اي مي نمايد تا حقي از حقوق شركتها پايمال نگردد . خدمات قابل ارائه به شرح زير مي باشد :
الف – بررسي اسناد و مدارك شركتها و كمك در جهت رفع ايرادات و كمبود مدارك
ب – همكاري با حسابرسان سازمان تامبن اجتماعي در زمان رسيدگي به جهت ارائه مدارك و مستندات برابر قوانينن و مقررات موضوعه
 ج – پي گيري بدهي اعلامي از سوي سازمان تامين اجتماعي در رابطه با حسابرسي صورت گرفته و تنظيم لايحه و حضور در هيئت هاي تشخيص مطالبات