بخشنامه ۱۴/۱۱ جدید درآمد

دانلود بخشنامه 14/11 جدید در آمد (pdf)

بخشنامه 11/14جدید درآمد

نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای فن­آوری اطلاعات و ارتباطات: ( بخشنامه 11/14جدید درآمد)

بخشنامه 14/11 جدید درآمد فعالیتهای جدید انفورماتیکی، نحوه شناسائی و محاسبه حق بیمه قراردادهای منعقده، از تاریخ 04/12/97 به شرح زیر می­باشد:

الف) شناسایی قراردادهای انفورماتیکی:( بخشنامه 11/14جدید درآمد)
قراردادهای مقاطعه‌کاران عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که برابر اساسنامه دارای فعالیت انفورماتیکی بوده و موضوع آن منطبق با یکی از موارد زیر می‌باشد : ( بخشنامه 11/14جدید درآمد)
1- طراحی شبکه                                                                                                                       2- نصب و راه‌اندازی شبکه
3- نگهداری شبکه
4- ‏ارائه خدمات دسترسی به اینترنت
5- ‏ارائه خدمات کاربردی (ASP)
6-تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی.
7-طراحی نرم‌افزارهای سفارشی
8-ساخت نرم افزارهای سفارشی
9- ‏انتقال نرم‌افزارهای سفارشی
10- ‏نگهداری و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارشی
11- ‏‏‏تولید محتوای دیجیتالی
12- آموزش
13- ‏مشاوره، امکان سنجی
14-نظارت بر پروژه‌های فاوا                                                                                                     15- ‏خدمات مدیریت طرح برای پروژه‌های فاوا                                                                                 16- ‏استاندارد‌سازی
17-‏ برنامه‌ریزی فاوا
18-امکان سنجی و مشاوره پروژه‌های فاوا
19- ‏طراحی نظام‌های مدیریت فاوا
20- ‏پیاده‌سازی نظام‌های مدیریت فاوا
21- ‏ارزیابی و ممیزی نظام‌های مدیریت فاوا
22- ‏خدمات امنیت اطلاعات
23-خدمات مرکز داده.
24- ‏ تعمیر و نگهداری سخت افزار
25- تدوین استانداردها
26- خدمات طراحی و توسعه وب
27-طراحی و تولید نرم‌افزارهای موبایل و پشتیبانی نرم افزارهای موبایل.
28-مشاوره رایانش ابری و داده‌های کلان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
29- شبکه بی‌سیم
30- امنیت شبکه

بخشنامه 11/14جدید درآمد

ب) محاسبه حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی: ( بخشنامه 11/14جدید درآمد)
اینگونه قراردادها در شعبه محل استقرار دفتر مرکزی مقاطعه‌کار متمرکز و مفاصاحساب هر پیمان نیز به تفکیک در همان شعبه صادر می‌گردد:

1- در مواردی که مقاطعه‌کار دارای دفاتر و اسناد قانونی مورد تائید سازمان باشد و نسبت به ارائه آنها به سازمان اقدام نماید و برابر گواهی واگذارنده کار عملیات اجرایی موضوع پیمان توسط کارکنان دفتر مرکزی مقاطعه‌کار انجام گیرد، در این صورت حق بیمه قرارداد طبق لیست و بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصاحساب قرارداد بدون اعمال ضریب با رعایت مفاد ماده 38 قانون صادر می گردد.
1‏‏‏-1- چنانچه مقاطعه‌کار طبق محتویات پرونده مطالباتی دفتر مرکزی فاقد هرگونه بدهی قطعی باشد،
مفاصاحساب قرارداد ظرف یک روز‌کاری صادر می‌گردد.  .
2-1- در مواردی که مقاطعه‌کار طبق پرونده مطالباتی دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت بدهی بصورت یکجا را نداشته باشد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی کارگاه در دوره قرارداد اقدام نموده
و مانده بدهی را تقسیط نماید، صدور مفاصا حساب قرارداد، با درج توضیح مبنی بر این که” این مفاصاحساب در اجرای ماده 38 قانون صرفاٌ بابت قراداد ذکر شده صادر و شامل سایر بدهی‌های کارگاه ناشی از لیست و بازرسی نخواهد بود” بلامانع می‌باشد .

2- در مورد مقاطعه‌کارانی که نسبت به ارائه  لیست و پرداخت حق بیمه برخی از ماه های مندرج در دوره قرارداد اقدام ننموده یا دستمزد واقعی کارکنان شاغل خود را نداده باشند، باید در اسرع وقت از دفاتر قانونی آنان بازرسی انجام و بر مبنای آن حق بیمه وصول و سپس مفاصا حساب مربوطه صادر گردد.

3‏‏- در مواردی که مقاطعه‌کار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا از ارائه دفاتر خودداری نماید، تامین اجتماعی بر‌اساس درصد مکانیکی و غیر مکانیکی کار اعلام شده توسط واگذارنده و به‌کسر حق بیمه پرداختی توسط مقاطعه‌کار بابت کارکنان شاغل در قرارداد محاسبه و وصول و مفاصا حساب قرارداد صادر گردد.

4- درصوت عدم ارائه دفاتر قانونی و یا دفاتر ارائه شده مورد تائید سازمان نباشد، حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد تامین اجتماعی و بر‌اساس درصد مکانیکی و غیر مکانیکی کار اعلام شده توسط واگذارنده، محاسبه و از پیمانکار مطالبه  می‌گردد.

گروه مشاوران کاردون