بیمه اتباع خارجی :قوانین سازمان تامین اجتماعی در خصوص اتباع خارجی در ایران

بیمه اتباع خارجی

بیمه اتباع خارجی

قوانین ومقررات سازمان تامین اجتماعی در خصوص اتباع خارجی در ایران

 

بیمه اتباع خارجی

بیمه تبعه خارجی –تبعه خارجی:

به فردی اطلاغ می شود که تابعیت کشور ایران را نداشته باشد.

اتباع بیگانه :

بیمه اتباع خارجی

۱- اتباع بیگانه فاقد پروانه کار

۱-۱- اجازه کار در کارگاه ها را نداشته ودر صورتیکه بازرس تامین اجتماعی نام وی را گزارش کند ¸حق بیمه وی مطالبه

ولی نمی تواند از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره مند شود.

۱-۲- جریمه به کار گیری اتباع بیگانه بدون مجوز کار از یک روز تا نود روز حبس و همچنین اعمال جریمه به میزان پنچ برابر

حداقل دستمزد روزانه می باشد.

بیمه اتباع خارجی

۲- اتباع بیگانه دارای پروانه کار (کارت کار)معتبر که این کارت از طریق اداره کار و رفاه اجتماعی صادر می شود.

کلیه اتباع بیگانه دارای مجوز کار مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند.

۲-۱- آن عده از اتباع کشور های ملحق شده به مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار (مقاوله نامه تساوی رفتار

با آسیب دیدگان حوادث ناشی از کار ).

– این افراد  طبق گواهی دولت تبعه خارجی در مدت اشتغال خود در ایران ،در خصوص هر یک از موارد حوادث و بیماری ها،

بارداری، غرامت دستمزد ،بازنشستگی و فوت درکشور خود بیمه شده باشند ،درهمان موارد از شمول بیمه تامین اجتماعی

معاف خواهند بود و صرفا سه درصد حقوق و دستمزد ماهانه بدون در نظر گرفتن حداکثر دستمزد بابت حوادث ناشی از کار

کسر و به حساب سازمان واریز می گردد.

۲-۲- آن عده از اتباع بیگانه غیر عضو مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی که به عنوان کارگر در کارگاههای مشمول

قانون تامین اجتماعی شاغل هستند همانند سایر بیمه شدگان از مزایای قانون تامین اجتماعی برخوردار خواهند شد .

                     (اتباع بیگانه مشمول بیمه بیکاری نیستند)

۲-۳- اتباع بیگانه که بصورت خویش فرما در فعالیت های مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال به کار دارند ،با ارائه پروانه

کار معتبر(کارت کار)می توانندبا انعقاد قرارداد تحت پوشش حمایت های بیمه ای مقرردرقانون بیمه صاحبان حرف ومشاغل

آزاد شامل بازنشستگی ، از کار افتادگی ،فوت و خدمات درمانی قرارگیرند.

تماس با ما 

۲۵ comments

  1. از بابت اینکه مقالات آموزشی خیلی خوب و با کیفیت تولید می کنید از شما سپاسگزاریم.
    برایتان موفقیت روز افزون از پروردگار یکتا آرزومندم!

    1. با سلام این بیمه شامل اتباعی میشود که نام کشورشان در مقاوله نامه آمده است

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *